Nguyên Quang
Tạm biệt Huế, mùa cúng cô hồn, chúng tôi lại nhớ tới những mùa cúng cô hồn năm cũ, dường như năm nào, đến mùa này cũng có nhiều đống lửa chất lên bên bờ sông Hương, bên những thềm nha, bên những bàn cúng. Và Huế trở nên sâu thẳm trong cái lung linh của nến, của hoa phượng rơi và của những con đường sôi tiếng ve. Dường như đâu đó, thê thiết một nỗi niềm…!
YêuNướcViệtNam.org