Nguyễn Đình Toàn
Nguyễn Tường Tam dùng thuốc độc quyên sinh để phản đối chính quyền Ngô Đình Diệm, để lại phát biểu nổi tiếng:
"Đời tôi để lịch sử xử. Tôi không chịu để ai xử tôi cả. Sự bắt bớ và xử tội những phần tử quốc gia đối lập là một tội nặng, sẽ làm cho nước mất về tay Cộng sản. Vì thế tôi tự hủy mình cũng như Hòa Thượng Thích Quảng Đức đã tự thiêu là để cảnh cáo những ai chà đạp mọi thứ tự do."
Khi em về trời xanh và gió mát
Con đường mòn thơm lá mục quê hương
Kỷ niệm cũ vẫn còn nguyên vẹn đó
Trời tháng giêng, tháng bảy buồn như nhau
Gió vẫn thơm mùi hoa bưởi, hoa ngâu
Rồi Tết đến, rồi lòng anh nhớ quá
Mai tôi đi mong cho tình xa quên
Mong cho người về được nơi sẽ đến
Mai tôi đi như máu chảy ngoài tim
Xin khấn nguyện cả mười phương tám hướng
Cho quê hương u mê ngày thức tỉnh
Để dù xa có chết cũng vui mừng
YêuNướcViệtNam.org