Nguyễn Bính
Tết này chưa chắc em về được
Em gửi về đây một tấm lòng
Chao ơi, Tết đến em không được
Trông thấy quê hương thật não nùng
Ai bảo mắc duyên vào bút mực
Sòng đời mang lấy số long đong
Chén rượu tha hương, trời đắng lắm
Trăm hờn nghìn giận một mùa đông
YêuNướcViệtNam.org