Nguyễn Hàn Chung
Nam kỳ lục tỉnh phì nhiêu đâu còn nữa
đồng khô nẻ trắng sông
kênh rạch buồn đau như ngày mất nước
hờn căm này biết mấy mênh mông
Nước mắt nào cho mẹ Cửu Long
cá tôm cũng biết lộn cứt búng về phương Bắc
trước khi chết khô cùng với bạn tình sông
Lăn lộn tung hoành
trong các cuộc thanh niên
anh biết rõ đủ thứ mùi
Khi tàn cuộc
anh biết rõ đủ thứ mùi
mùi đói rát ruột, mùi khát cháy lưỡi
mùi gián, mùi chuột chết, mùi ẩm mốc
Chiều nay cày cục viết
thơ tình mà ruột đau
em mười năm bữa trước
em chín năm hôm sau
Bốn bé còn măng sữa
mẹ ở ngoài vòng tay
giặc hung hăng ngoài biển
triều đình như ngủ say
YêuNướcViệtNam.org