Nguyễn Hữu Vinh
Không cần thay cầu thủ, chỉ cần thay huấn luyện viên hướng dẫn thì giành được chiến thắng. Và đất nước cũng vậy, không cần thay nhân dân, chỉ cần thay thế lực lãnh đạo hiện nay thì đất nước sẽ vững vàng bước lên sánh vai với thế giới. Không rõ những người cộng sản lãnh đạo có đủ thông minh, hiểu biết để hiểu ra quy luật này ở VN mà người dân đã tổng kết?
YêuNướcViệtNam.org