Nguyễn Khôi Việt
Có ai đó nói rằng: "trong chiến tranh không có kẻ thắng, người bại. Chỉ có người dân là thua". Tôi nghĩ đó chỉ là những lời nguỵ biện cho sự xâm lăng. Họ đã nắm được người dân hiền hoà vô tội trong chiến tranh bằng sự đe doạ, khủng bố. Và tôi, cũng như những người lính khác, vẫn luôn hãnh diện ngày đó đã khoác áo lính để góp phần bảo vệ miền Nam dưới ngọn cờ Việt Nam Cộng Hoà.
Nhà hàng của Lina thưa khách quá nên đành phải đóng cửa. Lina than thở, chắc tại người Mỹ không phân biệt được người Trung cộng với người Việt Nam. Có thể người Mỹ bắt đầu có cái nhìn ác cảm với Trung Cộng, và ghét luôn đồ ăn Tàu chăng? Hồi xưa người Mỹ vào nhà hàng Việt Nam rón ra rón rén như gái mới về nhà chồng
YêuNướcViệtNam.org