Nguyễn Kim Tiến
Nỗi nhớ thì tràn bờ! Nỗi buồn thì mênh mông! Nỗi đau thì quặn thắt! Thôi thì cho em gửi đến anh nén nhang lòng tưởng nhớ anh cũng như tưởng nhớ triệu triệu người đã nằm sâu trong lòng đại dương hay trong lòng đất. Gửi đến những người đã từng xông pha ngoài mặt trận, quên đi tuổi trẻ, mà ngày về có khi không còn lành lặn
YêuNướcViệtNam.org