Nguyễn Lương Tuấn
Buồn quá mùa xuân
Chúng ta ra đường
Chào nhau mặt nạ
Chẳng biết là ai
Chỉ cố mường tượng
Hình như là quen?
Buồn quá mùa xuân!
Chỉ thấy khẩu trang
YêuNướcViệtNam.org