Nguyễn Lộc Yên
Trịnh Hoài Đức nổi tiếng thanh liêm, suốt đời sống thanh bạch, mang phong cách một nhà nho. Ông cùng với Lê Quang Định và Ngô Nhơn Tịnh, lập ra nhóm Bình Dương thi xã, được người đời xưng tụng là “Gia Định tam gia”, văn thơ của họ lẫy lừng một thời. Ông để lại “Bộ Gia Định Thành Thông Chí”,tài liệu giá trị cho những ai muốn tìm hiểu, nghiên cứu về miền Nam VN. Bộ sách đã được người Pháp dịch và xuất bản ở Paris vào năm 1863
Quân lực VNCH, trên hai mươi năm gìn giữ miền Nam Việt Nam tự do, với những chiến tích lẫy lừng, chẳng những bảo vệ miền Nam Việt Nam tự do, phồn thịnh, mà còn chận đứng làn sóng xâm lăng ào ạt của Cộng sản suốt 20 năm dài đằng đẵng, đã làm cho cả thế giới phải tôn vinh và thán phục.
Mỗi năm đến ngày 30 tháng Tư, tâm tư của người Việt Quốc gia có lẽ hầu hết cảm thấy luyến tiếc miền Nam Việt Nam đã một thời được sống tự do mà ngày nay đã bị cướp mất! Tự do dân chủ là lẽ sống tất yếu của con người, không có một thế lực nào có đủ khả năng ngăn cản bước tiến của nhân loại. Bất cứ kẻ nào
Lương Thế Vinh, còn gọi là Trạng Lường, tên tự là Cảnh Nghị, tên hiệu là Thụy Hiên, là một nhà toán học, Phật học, nhà thơ Việt Nam thời nhà Lê . Ông đỗ Trạng Nguyên dưới triều vua Lê Thánh Tôn và làm quan tại viện Hàn Lâm. Ông là một trong 28 nhà thơ của hội Tao Đàn do vua Lê Thánh Tôn lập năm 1495.
Làm trai sinh ở trên đời, nên giúp nạn lớn lập công to, để tiếng thơm muôn đời, sao lại chịu bo bo làm đày tớ cho người ta”.
Năm Ất Tỵ (1425), Vua ra lệnh cho các tướng sĩ: “Dân ta khổ với quân nghịch tặc đã lâu, chúng ta không được đụng tơ hào nhân dân”. Nên nhân dân thi nhau đem thịt, rượu đón khao, Vua đem chia cho các tướng cùng lính tráng.
Chu Văn An còn gọi là Châu An, tự là Linh Triệt, hiệu Tiều Ẩn, quê Hà Đông, giữ chức Quốc tử giám, dạy các con của vua học vào thời Trần Minh Tông. Vào thời Trần Dụ Tông, ông đã dâng sớ xin trảm 7 tên gian thần. Vua không chuẩn tấu, nhưng cũng làm cho các tên gian thần sợ xanh mặt, chúng bớt đi sự nịnh nọt và hống hách
Quan Tàu vừa phục vừa tức, vì Trạng lấy chữ Nam phương trong sách Trung Dung, lời lẽ hào hùng, có ý bảo rằng chưa chắc người phương Bắc mạnh hơn người phương Nam. Vua Tàu xem bài của ông vừa nhanh vừa hay, tặng ông chức "Lưỡng quốc Trạng nguyên". Ông làm quan thanh liêm nên vua quan Đại Việt đều hâm mộ.
YêuNướcViệtNam.org