Nguyễn Mạnh Tiến
Từ nhà tù nhỏ bước ra nhà tù lớn, mức độ tự do có hơn chút ít, nhưng lại có rất nhiều vấn đề khác khiến tôi cũng như rất nhiều cựu tù cải tạo cảm thấy mình không thể tiếp tục sống trong cái môi trường ngạt thở dưới chế độ Cộng sản này. Con đường duy nhất là phải nỗ lực tìm đường vượt biên bằng mọi giá, chấp nhận hiểm nguy kể cả cái chết để tìm tự do.
Sau Tết năm 1977, trại tù lao cải L9T5 của chúng tôi trải qua một cuộc thay đổi lớn. Bản chất của Cộng sản là luôn luôn nghi ngờ những thành phần phản động mà chúng đang giam giữ, mà đặc biệt nguy hiểm là thành phần “ngụy quân ngụy quyền”, nếu để cho ở chung càng lâu thì cơ hội họ kết thân, rồi cấu kết nổi loạn hoặc trốn trại sẽ càng cao
Từ cuối năm 1974, chiến cuộc VN thay đổi hẳn vì sự chênh lệch giữa hai bên về tiếp tế và hỏa lực ngày càng rõ nét. Phía QLVNCH thì quân viện đã bị Quốc Hội Mỹ cắt giảm trầm trọng nên hỏa lực sút giảm thấy rõ. Phe cộng sản thì được Nga và Trung Cộng tăng cường việc trợ ồ ạt, tải vào Nam một số lượng khổng lồ vũ khí gồm cả xe tăng hạng nặng
YêuNướcViệtNam.org