Nguyễn Tường Bách
Họ nhớ rõ năm xưa lúc Đức gặp Thổ Nhĩ Kỳ trong một trận đấu, anh là tuyển thủ Đức, làm được một bàn thắng nhưng mặt anh buồn xo, không reo mừng như thường lệ. Nhiều người hiểu, vì trong tim anh, Thổ Nhĩ Kỳ là quê hương của anh, anh không nỡ. Anh kể, mẹ nhắc anh, con nên biết mình từ đâu tới. Anh không chịu hát quốc ca Đức trước trận đấu, nhép môi cũng không
YêuNướcViệtNam.org