Nguyễn Thị Hậu
“Bên này” đang xây dựng một siêu thị nhưng nhà tù thì vẫn ở “bên kia”. Chẳng biết bên nào vui hơn? ... Khi hiện diện trong cuộc đời này là chúng ta đã ở trong một thế giới cũng chật hẹp và nhiều ràng buộc như phía “bên kia”. Chỉ khi nào số phận đã “hết hạn” ta sẽ trở về một nơi nào đó, như “bên này”... Biết đâu sẽ vui hơn…
YêuNướcViệtNam.org