Nguyệt Ánh
Trả ta sông núi, sông núi này là của dân ta
Sông núi này của mẹ của cha
Máu anh em tô đậm sơn hà
Hồn thiêng sông núi đời đời tiếp nối
Núi sông này là của chính ta
Trả ta sông núi từng dãy núi phía đông Trường Sơn
YêuNướcViệtNam.org