Phùng Gia Lộc
Anh có thể giấu cái bi kịch của gia đình anh, nhưng tôi không còn có thể che giấu nỗi đau của nhân dân bất hạnh. Dù sự tiết lộ này có làm mất cái chức huyện ủy viên của anh, thì tôi cũng thấy cứ phải nói ra. Ối Đảng ôi là Đảng ôi! Chính phủ ôi… Trông xuống mà coi . Làm con người mà miếng cơm chín vào bụng vẫn không đủ thì sống thế nào?
YêuNướcViệtNam.org