Phạm Đoan Trang
Để đồng hành với blogger Phạm Đoan Trang, người vừa bị chính quyền Việt cộng bắt, và cầm tù chỉ vì "tội" yêu nước, đấu tranh cho tự do dân chủ của Việt Nam, BBT YNVN xin lần lượt post từng chương của sách "Chính Trị Bình Dân" dưới dạng audio vào mục truyện dài. Xin cùng góp phần tìm lại tự do, dân chủ cho VN bằng cách phổ biến audio CTBD đến mọi người VN ở trong và ngoài đất nước.
Tôi không cần tự do cho riêng mình; nếu chỉ vậy thì quá dễ.Tôi cần cái lớn hơn thế nhiều: Tự do, dân chủ cho cả Việt Nam.Đó là một mục tiêu nghe có vẻ vĩ đại và xa vời, nhưng thật ra là khả thi, nếu có sự góp phần của tất cả các bạn. Không ai mong muốn phải ngồi tù, nhưng nếu nhà tù là chỗ tất yếu ai đấu tranh cho tự do cũng phải đến, và nếu vào tù là để thực hiện một mục đích nào thì ta nên đi tù.
Tại cuộc thẩm vấn hai ngày hôm trước, vào lúc 22h đêm, S. đã tươi như hoa sau khi “khích” được tôi viết hẳn vào một tờ giấy: “Tôi đấu tranh để chống độc tài, và vì nhà nước cộng sản ở Việt Nam hiện nay là nhà nước độc tài, nên tôi đấu tranh để xóa bỏ nó. Ký tên: Phạm Đoan Trang.” Có lẽ vì S. thấy mình đã xong việc rồi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rồi. Hồ sơ về con phản động đã hoàn chỉnh.
YêuNướcViệtNam.org