Phạm Kim Luân
ta gọi em, Sài Gòn...
như gọi người yêu nhỏ
đêm buồn cuối tháng tư
nhớ Sài Gòn, mắt đỏ...
đời gian dối vây quanh
giành nén hương tưởng niệm
nhớ Sài Gòn mắt đỏ
đêm buồn cuối tháng tư

YêuNướcViệtNam.org