Phạm Thiên Thư
Happy the 3rd birthday (May 28th 17)
Heureux le 3ème anniversaire
Mừng sinh nhật thứ 3 (28/5/2017)
yeunuocVietNam.org
ngày sinh nhật anh
gửi đôi sợi tóc
thắt nơ nhung xanh
trong khăn lụa bọc
Thu vàng cho áo em xanh
Thu hồng cho ửng mười nhành tay hoa
Thu xanh cho tóc la đà
Mùa thu mực tím cho tà áo bay
Hơi thu cho bút anh say
Vẽ em xanh mãi nét mày viền trăng
ngày sinh nhật anh
gửi đôi sợi tóc
thắt nơ nhung xanh
trong khăn lụa bọc
hai sợi tóc mai
sợi vắn sợi dài
lấy nhau chẳng đặng
em ơi thương hoài
YêuNướcViệtNam.org