Phạm Văn
Nhín biết các vụ lãng công ở Bình Dương, biết “dân oan” khiếu kiện bị đuổi nhà, biết mỏ bô-xít làm ô nhiễm môi sinh, biết cá chết hàng đàn vì chất độc của nhà máy Formosa, biết nước “lạ” chiếm biển đảo, biết mối hoạ của các đặc khu kinh tế, biết công an nuôi côn đồ đánh người biểu tình… Nhín có thể khái quát sự việc: “Mấy ông cầm quyền là tụi tư bản đỏ trấn lột tài sản của tổ quốc”.
Nếu như lòng yêu nước truyền thống dù là rất quý báu chủ yếu được thể hiện trong việc đánh đuổi và chống giặc ngoại xâm để bảo vệ, giữ gìn đất nước, thì "lòng yêu nước mới" của nhân dân VN hiện nay không chỉ có nội dung chống giặc ngoại xâm, chống lại nguy cơ đất nước bị xâm chiếm bởi giặc bành trướng Trung Cộng tham lam-thâm hiểm-tàn độc
YêuNướcViệtNam.org