Ricardo Hausmann
Khi Adam Smith vừa tròn 22 tuổi, ông đã tuyên bố một câu nổi tiếng rằng, “Đưa một nhà nước từ tình trạng man rợ nhất đến tình trạng giàu sang nhất không đòi hỏi gì nhiều, đấy là hòa bình, thuế thấp và thái độ khoan dung trong việc thực thi công lý: Tất cả những thứ khác sẽ xảy ra trong tiến trình tự nhiên của sự vật”.
YêuNướcViệtNam.org