Richard McKane
Hồi ký Asiye’s Story kể lại thời kỳ bà bị cầm tù, bị biệt giam, bị tra tấn và hãm hiếp. Bà đã chiến đấu với ý định tự sát, nỗi kinh hoàng vì ô nhục. Sau cùng bà tham gia điều trị tâm lý và quyết định công bố những gì mình đã trải qua cho cả thế giới biết. Câu chuyện của bà là một đóng góp quan trọng cho việc đấu tranh chống lại những vi phạm nhân quyền ở khắp nơi trên thế giới.
YêuNướcViệtNam.org