Song Chi
Sử dụng báo chí quốc doanh để bôi nhọ, bóp méo sự thật, vu khống những người xuống đường, cho quần chúng “đỏ”, quần chúng “tự phát” ra đấu tố người dân, gây chia rẽ Bắc Nam, sắc tộc hoặc lương-giáo…Tất cả những trỏ khủng bố tinh thần và thể xác này họ đã áp dụng suốt hơn tám thập kỷ qua và vẫn tiếp tục.
Những ai đã từng sống và làm việc ở những quốc gia văn minh phát triển, có một thể chế chính trị tự do dân chủ và tiến bộ, có thể nhận thấy một điểm chung ở các quốc gia ấy là thái độ sống và làm việc của hầu hết tất cả mọi người, từ nhân dân tới chính quyền, đều tận tâm, tận hiến, vì đất nước, xã hội, vì tương lai của mình, của con cháu mình và những người khác.
YêuNướcViệtNam.org