Tâm Tịnh An
Những cuốn sách thơm mùi gỗ vẫn còn đây mà Thầy đã khuất bóng. Tôi hỏi xin con của Thầy quyển Chùa Đàn để kỷ niệm. Buổi chiều hôm ấy Thầy không chỉ cho tôi mượn một quyển sách mà chính là Thầy đã trao cho tôi một ngọn lửa nhỏ xíu từ ngọn đuốc của Thầy. Trải qua hơn nửa thế kỷ ngọn lửa ấy vẫn âm ỉ cháy trong lòng và tôi tin rằng nó sẽ không bao giờ tắt.
YêuNướcViệtNam.org