Tôn Nữ Thu Dung
Kể từ đêm nó lên đường , Tôi cứ ngong ngóng chờ tin một chiếc ghe trôi dạt hoài trên biển từ 30 năm trước. Tôi đã chứng kiến những loạt đạn tuyệt vọng bắn lên trời và những khẩu súng ném đớn đau xuống đất. Tôi đã chứng kiến những ánh nhìn vĩnh biệt của những con người chính trực trao nhau như một lời cam kết thà chết vinh còn hơn sống nhục .
YêuNướcViệtNam.org