Tháng Tư
tôi không có gì để mất
tôi không có tuổi trẻ thơ mộng ở Sài Gòn
và tôi có một buổi sáng
đứng nhìn ngàn ngàn cuốn sách
bị ném trong đám lửa sau vườn
vài trăm bức tranh của Bố
chặt ra làm củi nấu cơm
YêuNướcViệtNam.org