Thomas Frey / Vũ Mỹ Lan chuyển ngữ
The unintended consequences of COVID-19 will be epic. Stop focusing on what you can’t do and reimagine a world of possibilities! Hậu quả không lường trước được của COVID-19 sẽ mang tính sử thi. Đừng nghĩ về những gì bạn không thể làm mà hãy nghĩ về cả một thế giới đầy cơ hội trước mặt Chúng ta sắp bước vào thời kỳ đổi mới nhất trong lịch sử.
YêuNướcViệtNam.org