Tom Cotton
Ngay cả Đảng Cộng Sản Tàu cũng thừa nhận về phẩm chất thuốc kém của mình. Bắc Kinh đã tạm thời ngưng một chương trình dùng để mua chuộc các nước châu Phi bằng thuốc chống sốt rét vào năm 2012, sau khi toàn bộ lô hàng được phát hiện là giả, và gây nguy hiểm cho các bệnh nhân mắc bệnh nếu sử dụng.
YêuNướcViệtNam.org