Tom Glenn
Nói cách khác, khi cho rằng Tết Mậu Thân đã làm cho người Mỹ và Nam Việt Nam bất ngờ thì không hoàn toàn đúng. Tình báo đã có mặt ở đó, và những kinh nghiệm mới nhất dẫn đến Đắk Tô lẽ ra nên thuyết phục được tướng William Westmoreland xem xét nó một cách nghiêm túc. Thay vì vậy, ông đã quyết định không tin vào nó.
YêuNướcViệtNam.org