Trà Lũ
Tin người VN thành công ở Gia Nã Đại nhiều lắm, vì Gia Nã Đại là miền đất tốt nên hạt giống VN gieo xuống là sinh hoa kết quả ngay. Chỉ tiếc cho đồng bào ta ở quê nhà, ai cũng là những hạt giống tốt nhưng VC đã làm cho mảnh đất quê hương biến thành cằn cỗi sỏi đá. Sau 1975, Một trong những tội của VC đối với dân tộc là hủy văn hóa, diệt các nhà văn.
Đây cũng là cách chữa bệnh của ông Francois Rabelais, người Pháp ở thế kỷ 15. Ông là một thầy tu, một văn sĩ, một chuyên viên giải phẫu. Ông chủ trương dùng tiếng cười để chữa bệnh, trong tiếng Pháp gọi phương pháp chữa bệnh này là “le rire rabelais.” Theo ông, chỉ có loài người mới biết cười, “le rire est le propre de l’homme.” Cười là một đặc ân tạo hóa tặng cho con người
Đây là một câu chơi chữ trong tiếng Anh, đó là chữ RING trong hôn nhân, như sau: Mới yêu và hứa sẽ lấy nhau, anh con trai trao cho cô con gái cái nhẫn tên là Promise Ring. Rồi sau đó trao nhẫn đính hôn gọi là Engagement Ring. Và dến nhẫn cưới gọi là Wedding Ring. Sau cùng, ở với nhau thì sẽ có Suffer..RING !
Ở Canada nhóm già chúng tôi tạo ra được một cái làng, dân số những 10 vĩ nhân, có Xã trưởng hẳn hoi, các cụ phương xa có phục chúng tôi không ?
Làng tôi có truyền thống về cỗ Tết : Tết con nào thì ăn con ấy, như năm con dê thì trên bàn tiệc phải có đĩa thịt dê, năm con ngựa thì có đĩa thịt ngựa, trừ có 2 con là không ăn, đó là năm con Rồng và năm con Khỉ vừa qua.
YêuNướcViệtNam.org