Trà Lũ
Đây là một câu chơi chữ trong tiếng Anh, đó là chữ RING trong hôn nhân, như sau: Mới yêu và hứa sẽ lấy nhau, anh con trai trao cho cô con gái cái nhẫn tên là Promise Ring. Rồi sau đó trao nhẫn đính hôn gọi là Engagement Ring. Và dến nhẫn cưới gọi là Wedding Ring. Sau cùng, ở với nhau thì sẽ có Suffer..RING !
Ở Canada nhóm già chúng tôi tạo ra được một cái làng, dân số những 10 vĩ nhân, có Xã trưởng hẳn hoi, các cụ phương xa có phục chúng tôi không ?
Làng tôi có truyền thống về cỗ Tết : Tết con nào thì ăn con ấy, như năm con dê thì trên bàn tiệc phải có đĩa thịt dê, năm con ngựa thì có đĩa thịt ngựa, trừ có 2 con là không ăn, đó là năm con Rồng và năm con Khỉ vừa qua.
YêuNướcViệtNam.org