Trần Đức Phổ
Thảm họa từ đâu ập xuống trần
Hãi hùng gieo rắc khắp muôn dân
Hoàn cầu nghiêng ngả dường tê liệt
Thế giới rêm mình tiếng khóc than
Thảm họa từ đâu ập xuống trần
Cầu xin Chúa Phật thương nhân loại
Dịch bệnh tiêu trừ khỏi ách mê.
Đất nước đang từng giờ hỗn loạn
Phe phái tranh ăn - Lòng người ly tán
Nhiễu nhương đã thành quốc nạn
Nơi Đông hải giặc Tàu xây căn cứ
Những quả tên lửa tầm xa đang há mồm như thú dữ
Nhắm về bờ Tây - Đợi tàu ngư phủ
YêuNướcViệtNam.org