Trần Đức Thưởng
Theo tôi tới bây giờ là đôi giầy, nó theo tôi những ngày khói lửa của quê hương, những lúc sinh tử ,những lúc thật hạnh phúc nó vẫn bên tôi. Năm 1975 đôi giầy theo tôi khi trực thăng đáp trên hàng không mẫu hạm Midway khoảng 9:30 sáng hôm 30/4/1975, lúc hải quân Mỹ đưa chúng tôi lên Subic Bay của Phi Luật Tân, cái áo bay liền quần bị tịch thu tại đây, đôi giầy vẫn theo tôi vào nước Mỹ
YêuNướcViệtNam.org