Trần Huy Bích
Lưu lạc nhiều năm hải ngoại, hằng mong sao con cháu chẳng quên nguồn,
Lênh đênh nghìn dặm tha hương, vẫn ước thấy hậu sinh còn nhớ cội.
Dạy tiếng Việt để giữ gìn gốc Việt, mơ đến ngày đất nước trùng hưng,
Ôn sử Nam để trân trọng hồn Nam, tin ở buổi non sông khánh hội.
Nhìn dân tộc giữa giờ bức tử, dù thất phu cũng khó lẽ ngồi yên,
YêuNướcViệtNam.org