Trần Mạnh Hảo
Những bầy sâu đỏ sắc yêu tinh
Những bầy sâu đi vò xé đất nước
Sâu đục khoét tâm hồn
Sâu đục thân thể xác
Sâu mở hội thiên đường khiêng nước Việt đi chôn
Hoa hồng ơi sao em ứa máu ?
YêuNướcViệtNam.org