Trần Thị NgH
Tám mươi tám là số phím giới hạn trên chiếc dương cầm có chiều dài loanh quanh một mét rưỡi, nhưng những gì người nhạc sĩ mang đến cho người nghe từ tám mươi tám phím đàn là vô hạn (*). Chính câu nói này của nhân vật có cái tên loằng ngoằng Danny Boodman TD Lemon 1900 đã làm thay đổi cuộc đời tôi.
YêuNướcViệtNam.org