Trần Thị Nguyệt Mai
Sẽ rời xa những tháng ngày ngà ngọc
Sẽ rời xa màu áo trắng hiền lành
Và chừ em đã vĩnh biệt trường yêu
Bảy năm qua ghi kỷ niệm thật nhiều
Ngày vàng son thôi em không còn nữa
Trong sân trường lá vẫn rụng đìu hiu…

Chưa bao giờ gặp nhau
Mà đã yêu quá đỗi
Paris, mùa thu sầu
Lá vàng rơi ngập lối
Tôi vẫn nhớ Nguyên Sa
"Anh về giữa một giòng sông trắng
Là áo sương mù hay áo em?"
Đề tài “Tình cha mẹ” là một đề tài rất xưa cũ và cũng là rất mới.Bởi vì đã có rất nhiều thi văn nhạc sĩ đã viết về nó. Chúng ta đã nghe, đã đọc và cũng đã nhiều lần rơi lệ khi nghe những bài hát, cũng như khi đọc những áng văn thơ viết về đề tài này.Từ những ngày còn nhỏ, chúng ta đã từng nghe bà, nghe mẹ hát ru:
YêuNướcViệtNam.org