Trần Thoại Nguyên
Người chết không ai biết
Người chết không ai vuốt mắt
Người chết không ai tiễn đưa
Người chết không ai đào huyệt
Em yêu ơi đâu phải là thiên tai
Em đã thấy Cái Lưỡi Bò liếm biển Đông chín đoạn . Em đã thấy Con Đường Tơ Lụa xuyên lục địa bành trướng Đại Hán
Ôi âm mưu của đảng Cộng Sản Trung Quốc thống lĩnh toàn cầu
YêuNướcViệtNam.org