Trần Vàng Sao
Trần Vàng Sao có viết hồi ký gồm những suy nghĩ của ông về cái gọi là "Hậu phương Xã hội Chủ nghĩa" và sau đó bị tố cáo, đấu tố và cô lập, đến nỗi ông có cảm giác không còn được coi là con người mà đã thành "một con vật, một con chó, theo như hồi ký "Tôi Bị Bắt" sau này của ông. nhớ lại những năm tháng ông bị bắt rồi được thả ra và sống như tù
YêuNướcViệtNam.org