Trần Văn Phúc
Trên phi cơ đã chứa hơn 15 người, tôi lên sau cùng nên không còn chỗ trống, nên phải ngồi chồm hổm giữa 2 sợi dây cáp điều khiển elevator và rudder ở tận phần đuôi của máy bay. Xin thắp nén hương lòng để tưởng niệm bậc đàn anh đáng kính đã nguyện hiến dâng đời mình cho Tổ Quốc và người bạn thân Trang Văn Thành cùng Phi Hành Đoàn Tinh Long 07.
YêuNướcViệtNam.org