Trần Việt Bắc
Người viết chỉ gom lại những việc đã ghi chép trong chính sử (ở đây là ĐVSKTT), và thêm một vài suy đoán cá nhân, để hy vọng rằng những người sống trong thời đại hôm nay, với quan điểm tự do dân chủ, có một nhận định khách quan về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, ngõ hầu tìm hiểu thêm về sự thật của lịch sử.
au khi vua Quang Trung đại thắng quân Thanh, vào đầu xuân Kỷ Dậu lại trở về Phú Xuân, và Ngọc Hân đã sinh với vua được con gái đầu lòng là công chúa Ngọc Bảo vào giờ Hợi ngày 20 tháng 4 năm Canh Tuất (4-6-1790), rồi hoàng tử Văn Đức vào giờ Mão ngày 14 tháng Giêng năm Tân Hợi (27-2- 1791)
YêuNướcViệtNam.org