Trần Yên Thảo
Dòng nước theo nghiệp lênh đênh
Trái tim nguyên thủy còn trên đầu nguồn
Lo cho vạn vật sinh tồn
Núi khom lưng đợi nước còn xuôi đông
Chúng sinh, người tự cứu người
Mặt trăng vốn dĩ xa vời tầm tay
Cần chi tách bạch quê nhà
Ở đâu an lạc đều là cố hương
YêuNướcViệtNam.org