Trịnh Gia Mỹ
Saigon bây giờ đêm ngày giới nghiêm
Saigon giẫy chết, Saigon im lìm
Saigon ban đêm không đèn điện sáng
Saigon ban ngày không họp chợ đông
Tôi gởi Saigon niềm thương nỗi nhớ
Tôi gởi Saigon mong mỏi xa vời
YêuNướcViệtNam.org