Uyên Thao
Thuở đó, tôi thường nghe thấy câu trả lời cho những thăm hỏi về cách mưu sinh của một người như sau: "Nghề ngỗng lúc này của tôi hả? Nghề thất kinh, ông ơi!". Tôi dám đánh cá không một người Anh, Pháp, Mỹ, Đức… nào lại có cơ may được nghe những cái tên như: nghề lủng lẳng, nghề cù cưa, nghề níu kéo, nghề xin đểu, nghề vợ thuê ...
YêuNướcViệtNam.org