Uyển Ca
Lát thịt như nỗi ức chế và nhức nhối thời cuộc bởi lẽ, trước đó không bao lâu, sống trong “chế độ cũ”, mặc dù phải sống trong chiến tranh, lửa đạn, nỗi lo không biết khi nào “bên ấy” pháo kích trúng nhà mình, sống đó rồi chết đó… Nhưng người ta vẫn không đến nỗi chịu nhục, chịu đau vì lát thịt như thời xã hội chủ nghĩa.
YêuNướcViệtNam.org