Vũ Ngọc Tiến
Cái sự nổi tiếng của người làng Kình bây giờ là khai thác triệt để những kẽ hở của nhà nước nên cả làng giàu lên nhanh chóng bằng trốn thuế và buôn nước bọt. Vào làng Kình, đi khắp các nhà chẳng thấy ai quan tâm bàn chuyện quốc sự, chỉ nghe họ bàn tán về những mánh mung làm giàu. Chỉ trong vòng mười năm trở lại đây, làng Kình có cả một bị giáo sư, một bồ tiến sĩ.
YêuNướcViệtNam.org