Vũ Phượng
Nhiều người bán hàng rong cho rằng dịch Covid-19 thì ai cũng sợ, nhưng trên mỗi “gánh” hàng rong là cả một gia đình, nên dù có “ế thảm thương” thì họ vẫn phải bám trụ với đường phố Saigon. “Bán hàng rong, ngày nào tiêu ngày đó, giờ mà nghỉ thì ai nuôi con, ai nuôi gia đình. Dịch thì sợ thiệt, mà đói cũng sợ luôn nên cứ phải trang bị phòng dịch và tiếp tục bán hàng”
YêuNướcViệtNam.org