Viên Linh
Nghe tiếng véo von, nhớ về Hà Nội. Nơi Trâu Vàng Ngựa Ðá, Cõi Rồng Xanh
Nơi hồ thiêng, sông hiển, nước xây thành Hội Nghị Diên Hồng, Bình Ngô Ðại Cáo
Ðất nước tang thương hãy hỏi Tháp Rùa. Mười thế kỷ rồi làm sao chưa hiểu?.
YêuNướcViệtNam.org