Thơ
Trải qua 44 năm bể dâu để biết đá biết vàng
Nhân dân hết còn ngây thơ mà trưởng thành như Phù Đổng
Trong “Trại Súc Vật” chất người luôn hằng sống
Nhân quả rồi đây sẽ oán trả ân đền Chỉ có tay sai China mới dám siết cổ con Rồng cháu Tiên vô thòng lọng
Chỉ có tay sai China mới bóp nghẹt tự do tư tưởng loài người
Hỡi dân Việt, gióng trống đồng sinh tử
Đừng chùn chân trước hiểm họa diệt vong
Đất, biển đâu giữa muôn ngàn tin dữ
Giặc Tàu Ô xóa chân bước Lạc Hồng
Dân tộc ta chưa bao giờ hèn nhục
Không cúi đầu trước Vạn Lý Trường Thành
4000 Năm vẫn còn nghe hùng khúc
Bạch Đằng Giang hàng cọc nhọn lừng danh
Lịch sử trải dài
Đinh Lê Lý Trần Lê
Bốn ngàn năm còn lặp lại mấy lần ngu
Trần Ích Tắc khom lưng quỳ gối.
Khi Nguyễn Huệ cỡi voi vào cửa Bắc
Có Lê Chiêu Thống ghi tên mình vào thế giới những thằng ngu
Chúng ta tẩy chay những cuộc đi đêm bán mình cho giặc
Những thỏa thuận âm mưu làm thuộc địa thiên triều
Nếu lịch sử lập lại tấn tuồng bọn vong nô Trần Ích Tắc
Thì chúng ta cũng có thừa Trần Bình Trọng, Yết Kiêu.
Chẳng những tàu của giặc Bắc phương phải cút khỏi vùng biển thân yêu
Mà cả nhãn mác “Made in China” cũng làm ơn cuốn xéo
Tụi bay không có quyền gì đi tước đoạt tự do
Của một dân tộc hơn 20 năm nội chiến
Tụi bay không có quyền le chiếc lưỡi bò
Dưới sự toa rập của lũ tay sai đê tiện
Dân tộc tao đã quen đối đầu với bọn ngoại bang nham hiểm
Nham hiểm nhất là tụi bay, 1000 năm đô hộ giặc Tàu
Hỡi lịch sử xin về đây cứu nước
Lý Trần Lê từng tắm máu quân thù
Giặc Trung Quốc muôn đời là kẻ cướp
Sao vua hèn tướng mạt lại im ru ?
Chín mươi triệu đồng bào ơi giặc đến
Mất biển rồi dân tộc sẽ về đâu
Sông Bạch Đằng phóng ra khơi hải chiến
Dãy Trường Sơn thành hạm đội chống Tàu
Tôi đi học trước sau 13 năm (kể từ 75 trở về trước và không kể mấy năm vỡ lòng):12 năm phổ thông và một năm sư phạm, không tốn một xu tiền trường vì tôi học trường công. Cũng may vì nhà tôi nghèo, nếu tốn tiền trường như bây giờ, chắc tôi phải đi chăn bò từ lâu! Thấy người dân bây giờ, sắp tới ngày khai giảng phải chạy vạy nộp tiền trường cho con.
Mưa to tránh ngập ta cần
một lu hứng nước ngoài sân mỗi nhà
nếu lu đầy nước thì ta
lấy gáo múc nước đổ ra ngoài đường
con ơi dưới ánh đèn đường
con hãy cố học mẹ thương con nhiều
may ra học thoát cái nghèo
xã hội chủ nghĩa đang đeo phận mình
Đứng trước sự thật
bạn hơn cả một nụ cười
đứng trước xe tăng
bạn hơn cả thép
những kẻ gian dối không biết xấu hổ
và kẻ hèn hạ nhất, chúng cầm súng, xây nhà tù và khát máu
và bạn, vẫn đứng ở đó, bàn tay không
YêuNướcViệtNam.org