Chính Trị Bình Dân
Để đồng hành với blogger Phạm Đoan Trang, người vừa bị chính quyền Việt cộng bắt, và cầm tù chỉ vì "tội" yêu nước, đấu tranh cho tự do dân chủ của Việt Nam, BBT YNVN xin lần lượt post từng chương của sách "Chính Trị Bình Dân" dưới dạng audio vào mục truyện dài. Xin cùng góp phần tìm lại tự do, dân chủ cho VN bằng cách phổ biến audio CTBD đến mọi người VN ở trong và ngoài đất nước.
YêuNướcViệtNam.org