nói với các em
Mỗi thế hệ đều có những trách nhiệm riêng đối với đất nước. Bảy mươi năm trước, ông của các em, cha của các em đã chiến đấu rất gian nan. Ở thế hệ của tôi, tôi làm công việc của mình ở đây, cố gắng gửi những lời ủy thác từ các thế hệ trước tới các em. Nhưng một ngày nào đó, Việt Nam có trở thành tự do hay không, tùy thuộc rất nhiều vào nỗ lực của các em.
Trang web này lập ra không nhân danh một tổ chức hay đoàn thể nào, chỉ được lập ra bằng tấm lòng và tình yêu nước vô bờ của chúng tôi, những người đi trước các em một thế hệ.. May mắn hơn các em, chúng tôi được giáo dục trong một nền giáo dục nhân bản, mặc dù không được đi trọn con đường như các anh chị ở thế hệ trước.Xin được chia sẻ với các em những điều chúng tôi đã học được
Cette page web n'a pas été créée au nom d'une quelconque organisation ni d'un quelconque groupe, elle a été créée par l'amour que nous avons envers notre patrie, nous qui sommes vos aînés. Nous avions la chance de recevoir pendant notre jeunesse une éducation basée sur l'humanisme. Permettez-nous de partager avec vous les valeurs morales, les règles civiques que nous avions apprises le long de notre cursus .
This website is not set up on the behalf of any organization, or association. It is created only by a few Vietnamese who live away from our motherland but always love Vietnam. We are ahead of you about one generation and will speak with you as our young friends.Fortunate than you, we are educated with an education based on morality.Let us share with you what we learned from Civics Education
Bố tôi chết tôi mới khóc
Mẹ tôi chết tôi mới khóc
Bạn tôi chết tôi mới khóc
Đồng bào tôi mất tích ngoài biển đông tôi mới khóc
Nước mắt ngày càng quý hiếm lắm các em ạ
Hãy cố mà để dành
Mà nhỏ xuống cho điêu linh đất nước
Mà rưng rưng cho nỗi nhục bị cỡi cổ đè đầu
Làm nô lệ
Khi Trưng Trắc trầm mình trên sông Hát
Chỉ mong giữ tròn trinh tiết với giang san
Trần Bình Trọng chịu bêu đầu để làm quỉ nước Nam
Cũng chỉ vì tấm lòng tha thiết.
Mẹ ơi, trăng còn có khi tròn, khi khuyết
Nhưng tình yêu quê hương chẳng khuyết bao giờ.
Dân tộc các em ăn bánh vẽ quá lâu rồi
các em bây giờ
không để ai đánh lừa mình được nữa
không ai có quyền bắt các em ăn bánh vẽ
lừa dối mình bằng lớp kem bọt pha màu
Các em hãy cùng nhau
tự làm bánh cho mình
Thắp thêm ngọn nến thứ hai, soi sáng lớp học online. Cầu mong anh linh của tiền nhân sẽ giúp "các que diêm Việt Nam" góp lại thành một bó đuốc soi sáng tương lai Việt Nam , một tương lai có tự do dân chủ cho đất nước, có các em Việt Nam được học Việt Sử, được học Công Dân giáo dục, và biết trên đời có nhiều hạnh phúc lớn hơn ăn ngon mặc đẹp,
Tôi muốn nói với các em về lòng yêu nước, một đức tính vô cùng cao quý và đáng ca ngợi của dân tộc Việt Nam. Chúng ta hãnh diện với truyền thống yêu nước và tinh thần tự chủ đã được may mắn kế thừa từ tổ tiên suốt bốn ngàn năm lịch sử. Nếu không nhờ tinh thần đó thì ngày nay Việt Nam không phải là nước Việt Nam mà là tỉnh Việt Nam, giống như tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây
YêuNướcViệtNam.org