Thời Phong Kiến
Trịnh Hoài Đức nổi tiếng thanh liêm, suốt đời sống thanh bạch, mang phong cách một nhà nho. Ông cùng với Lê Quang Định và Ngô Nhơn Tịnh, lập ra nhóm Bình Dương thi xã, được người đời xưng tụng là “Gia Định tam gia”, văn thơ của họ lẫy lừng một thời. Ông để lại “Bộ Gia Định Thành Thông Chí”,tài liệu giá trị cho những ai muốn tìm hiểu, nghiên cứu về miền Nam VN. Bộ sách đã được người Pháp dịch và xuất bản ở Paris vào năm 1863
Võ Trường Toản hiệu Sùng Đức; là một nhà giáo Việt Nam nổi tiếng "học rộng, có đức hạnh hơn người" ở Gia Định vào thế kỷ 18. Hồi loạn Tây Sơn, tiên sinh ở ẩn mở trường dạy học,, học trò đến mấy trăm. Ông Ngô Tùng Châu là môn sinh cao đệ nhất. Thứ đến là các ông Trịnh Hoài Đức, Phạm Ngọc Uẩn, Lê Quang Định, Lê Bá Phẩm, Ngô Nhơn Tịnh
Thế gian biến đổi vũng nên đồi
Mặn nhạt, chua cay lẫn ngọt bùi
Còn bạc, còn tiền còn đệ tử
Hết cơm, hết rượu hết ông tôi
Thu ăn măng trúc, đông ăn giá
Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao
Rượu đến gốc cây, ta sẽ nhắp
Nhìn xem phú quí, tựa chiêm bao
Lương Thế Vinh, còn gọi là Trạng Lường, tên tự là Cảnh Nghị, tên hiệu là Thụy Hiên, là một nhà toán học, Phật học, nhà thơ Việt Nam thời nhà Lê . Ông đỗ Trạng Nguyên dưới triều vua Lê Thánh Tôn và làm quan tại viện Hàn Lâm. Ông là một trong 28 nhà thơ của hội Tao Đàn do vua Lê Thánh Tôn lập năm 1495.
Chu Văn An còn gọi là Châu An, tự là Linh Triệt, hiệu Tiều Ẩn, quê Hà Đông, giữ chức Quốc tử giám, dạy các con của vua học vào thời Trần Minh Tông. Vào thời Trần Dụ Tông, ông đã dâng sớ xin trảm 7 tên gian thần. Vua không chuẩn tấu, nhưng cũng làm cho các tên gian thần sợ xanh mặt, chúng bớt đi sự nịnh nọt và hống hách
Ngày 1/6/1802, Nguyễn Ánh làm lễ tại nhà Thế Miếu, lấy hiệu là Gia Long và tuyên bố cáo chung niên hiệu Cảnh Hưng của nhà Hậu Lê. Tính ra Thế Tổ nhà Nguyễn đã chiến đấu suốt hai mươi lăm năm (1777-1802) để hoàn thành sự nghiệp thống nhất và bình định nước Việt Nam từ Cà Mau tới Nam Quan.Trong một phần tư thế kỷ đó
Âu Á cùng chung một lục địa nhưng từ thế kỷ thứ III, năm 226 sau C.L. đã có người La Mã đi qua nước ta (khi đó còn gọi là Giao Chỉ) để sang nước Ngô, rồi tới thế kỷ VII có ít người theo đạo Cảnh Giáo (Nestoriens) mà người thứ nhất tên là Olopen đã từ Ba Tư đến kinh đô Hoa Lư của vua Đinh Tiên Hoàng.Đến thế kỷ XIII, phái viên của chúa Mông Cổ
Chỉnh bại trận bị phanh thây, về phía hoàng gia nhà Lê cũng trải nhiều khổ cực. Vua Chiêu Thống sai Lê Quýnh cùng 30 người tông thất đưa bà Hoàng thái hậu, ba Hoàng phi và Hoàng tử lên Cao Bằng. Từ đó nhà vua chạy lạc lõng từ Hải Dương về Sơn Nam cùng mấy kẻ tôi trung. Bọn Đinh Tích Nhưỡng thấy thế nhà Lê suy tàn
Năm 1772 Lịch sử Việt Nam ghi rằng có ba anh em họ Nguyễn: anh cả là Nhạc, người thứ hai là Lữ, thứ ba là Huệ xuất thân ở giới thương nhân thuở đó đã tổ chức cuộc Cách mạng quanh vùng Quy Nhơn và An Khê83. Chữ Tây Sơn chỉ rằng trong thời khởi thủy giẫy núi phía Tây đã là sào huyệt của anh em nhà họ Nguyễn.
YêuNướcViệtNam.org