Thơ
Đằng sau mỗi vụ cướp đất đều có bàn tay Tàu cộng
Thủ Thiêm có gián điệp kinh tài Bắc Kinh, Đồng Tâm có tàu chiến giặc đậu ngoài khơi gióng trống
Cứ xáo thịt nồi da, cứ cõng rắn cắn gà nhà Cứ dùng súng của quân ta để tiêu diệt dân ta
Còn kẻ thù truyền kiếp thì tung tăng đường chín đoạn
Tôi đi qua những cánh đồng lúa chín
Đi qua những thành phố
Những bờ sông và những ngọn đồi
Tôi đi từ Bắc vào Nam
Tôi khóc như trời mưa tháng sáu quê tôi
Những giọt lệ mặn như nước biển
Tôi đi từ chiến tranh
Tôi bước vào hòa bình
mùa đông như sợi chỉ / Snow as if never had yet
giăng mắc đến muôn trùng / The stretch eternally over and over
ngồi buồn châm ngọn lửa / Sitting sadly to catch a fire
đốt những vòng hư không / To burn the emty circles
đôi mắt nào của Chúa ở trần gian
có soi thấu tận cùng miền u uẩn?
đôi mắt nào của Chúa ở trần gian
hãy phán đoán tâm hồn tôi, thánh thiện
còn bao nhiêu đèn và bao nhiêu nến
hãy một lần mang ra thắp hết
hãy một lần khôi phục lại, niềm vui
Đất nước tôi mất ải Nam Quan
Mất thác Bản Dốc
Mất Hoàng Sa/Gạc Ma
Rồi sẽ mất Trường Sa/Tư Chính
Mà chúng bảo chưa bao giờ đất nước đẹp như hôm nay
Đẹp cái mả cha nhà nó!
Khi người ta không thích
Học Lịch sử nước nhà
Ấy là đang đánh mất
Hồn cốt của ông cha.
Người sinh ra có gốc
Nước chảy phải do nguồn
Con chim cần xứ sở
Con người có Tổ tông.
Con đi đã mấy miền Nam Bắc
Ðâu cũng thì đau đớn giống nòi
Con khóc hồn tan thành nước mắt
Lâu rồi trời đất hết ban mai
Tuổi con đã quá thời nghi hoặc
Sao vẫn như người đi giữa đêm
Chín năm con thức ngàn đêm trắng
Mơ sáng ngày mai đời đổi thay
mấy túi vật dụng đói nghèo
chất trên xe đạp mẹ đèo con thơ
lang thang khắp nẻo bụi bờ
thiên đường chủ nghĩa bao giờ đến nơi?
trên đống gạch vụn hoang tàn
mắt nhìn nhân thế Mẹ đang nghĩ gì
On Thanksgiving Day we’re thankful for
Our blessings all year through,
For family we dearly love,
For good friends, old and new.
Nhân vào ngày Lễ Tạ Ơn
Chúng ta cảm tạ vô vàn thành tâm
Tạ ơn gia quyến muôn phần yêu thương,
Tạ ơn bạn quý muôn phương
YêuNướcViệtNam.org