Thơ
Anh hát câu Nam Quốc
Em múa điệu Sơn Hà
Thơ đẩy lùi giặc Tống
Thơ khẳng định cõi bờ.
Giờ… Tuấn kiệt, Anh thư…
Chẳng sợ bị lao tù
Đọc lại bài thơ cũ
Bốn nghìn năm lịch sử
Hơn nghìn năm chinh chiến chống Tàu
Dòng dõi Vua Hùng
Con cháu Quang Trung
Trước kẻ thù
Trước giặc Tàu
Chưa một lần khiếp sợ
Đảng chọn con đường sang Bắc Kinh
tùng phục để Trung Quốc thống trị
riêng anh chọn con đường Việt Nam
đưa dân tộc thoát xiềng chủ nghĩa
không giữ nước ta sẽ mất nước
hãy tỏ thái độ hãy dấn thân
chống Cộng Sản cứu nguy Tổ quốc
cho đến ngày chiến thắng vinh quang
Thật may mắn cho những ai được cài đóa hồng trên ngực áo. Bởi họ còn Mẹ. Tôi thì cài bông trắng. Nhưng điều tôi tin chắc là mẹ tôi đã gặp… bà Ngoại, và vì thế, mẹ đã có thể gài lên ngực một đóa hồng thật tươi từ đó .
Con cài bông hoa trắng
Dành cho mẹ đóa hồng
Mẹ nhớ gài lên ngực
Ngoại chờ bên kia sông…
Chuyện lùm xùm về kỳ thi đã có từ lâu
Nhưng có người cố giấu như mèo giấu cứt
Khi người ta mua danh bằng học vị, bằng tiền
Tội nghiệp dân nghèo, con kiến kiện củ khoai
Suốt năm hiếu học chờ kỳ thi rửa mặt
Có thể đón nhận về mình bất hạnh
Miễn là nhân dân thoát được ách giặc Tàu
Miễn là quét sạch bọn tay sai bán nước
Gìn giữ quốc hồn quốc túy đến ngàn sau !
Có thể tử biệt có thể sinh ly
Nhưng giặc đến thì đàn ông phải đánh

Tôi là người Việt Nam
dù thân tôi có tan nát vì bạo tàn
dù tôi có bị tù ngục và tra tấn
tôi vẫn can trường đứng lên
đứng lên bảo toàn tổ quốc
đứng lên phá tan ngục tù tăm tối
đứng lên đánh đuổi bọn giặc Tàu chiếm nước
Quê hương và dân tộc Việt Nam đang đi vào một giai đoạn cực kỳ đen tối và nguy cơ mất nước trở thành nguy khốn hơn bao giờ hết. Những người Việt Nam vì thời cuộc phải bôn đào ra nước ngoài đề tránh sự cai trị độc tài của đảng cộng sản với chủ trương bán nước để mưu cầu tiền bạc và địa vị cho phe nhóm
Tụi bay tưởng rằng mình là vua chắc
Con cái tụi bay du học nước ngoài
Con cái nhân dân lên rừng thiêng nước độc
Lao động oằn người không thấy tương lai
Tụi bay đẻ ra chủ nghĩa sắn, khoai
Rồi hưởng thụ toàn cao lương mỹ vị
YêuNướcViệtNam.org